Werkwijze

Integratieve Counseling

Integratieve counseling wil zeggen dat vanuit verschillende visies en methoden een begeleiding wordt gezocht die het beste aansluit bij uw kind en zijn of haar hulpvraag.

Counseling is een kortdurende en oplossingsgerichte vorm van begeleiding. Ieder kind is uniek en reageert op zijn of haar eigen manier op zijn of haar omgeving. In de begeleiding wordt door middel van gesprekken en activiteiten aandacht besteed aan wat uw kind doet, denkt en voelt. Uw kind leert zichzelf beter kennen en ontdekt daardoor zijn of haar kwaliteiten en mogelijkheden en hoe die het beste ingezet kunnen worden om zijn of haar doel te bereiken.

U heeft geen verwijzing nodig van uw huisarts of van Centrum Jeugd en Gezin en er is geen wachtlijst.

In het intakegesprek maken we kennis met elkaar en kijken we naar wat uw kind graag wil leren. Uw kind beslist zelf of hij of zij alleen komt of graag u als ouder(s) meeneemt. Naar aanleiding van dit intakegesprek wordt besproken hoe de begeleiding er verder uit gaat zien.

De begeleiding bestaat uit maximaal tien gesprekken van een uur. Wanneer nodig kan het zijn dat er een of meerdere gesprekken met u als ouders plaatsvinden om te kijken waar u uw kind kan ondersteunen om zijn of haar doel te bereiken. In het laatste gesprek worden de behaalde doelen en ervaringen met uw kind besproken om de begeleiding af te sluiten.

Integratieve psychotherapie

In de toekomst wordt er binnen de praktijk ook integratieve psychotherapie aangeboden. Als u hier vragen over heeft, neem dan gerust contact op met de praktijk.