Werkwijze

Integratieve Counseling

Integratieve counseling wil zeggen dat vanuit verschillende visies en methoden de begeleiding wordt gegeven die het beste aansluit bij de persoonlijkheid van uw kind en bij wat hij op dat moment nodig heeft. Het doel van counseling is dat uw kind weer lekker in zijn vel zit en zelf weet hoe hij om kan gaan met datgene waar hij in vastloopt.

Counseling is een kortdurende, laagdrempelige en oplossingsgerichte begeleiding. Ieder kind is uniek en reageert op zijn eigen manier op zijn omgeving. In de begeleiding wordt op verschillende niveaus gekeken naar de moeilijkheid van uw kind: fysiek, cognitief en sociaal emotioneel. Dit houdt in dat door middel van gesprekken en activiteiten aandacht wordt besteed aan wat uw kind doet, denkt en voelt. Uw kind leert zichzelf beter kennen en ontdekt daardoor zijn kwaliteiten en mogelijkheden en hoe die het beste ingezet kunnen worden om zijn doel te bereiken.

U heeft geen verwijzing nodig van uw huisarts of van Centrum Jeugd en Gezin en er is geen wachtlijst.

In het intakegesprek maken we kennis met elkaar en kijken we naar wat uw kind graag wil leren. Uw kind beslist zelf of hij alleen komt of graag u als ouder(s) meeneemt. Naar aanleiding van dit intakegesprek wordt besproken hoe de begeleiding er verder uit gaat zien.

De begeleiding bestaat uit maximaal tien gesprekken van een uur. Wanneer nodig kan het zijn dat er een of meerdere gesprekken met u als ouders plaatsvinden om te kijken waar u uw kind kan ondersteunen om zijn doel te bereiken. In het laatste gesprek worden de behaalde doelen en ervaringen met uw kind besproken om de begeleiding af te sluiten.

Integratieve psychotherapie

In de toekomst wordt er binnen de praktijk ook integratieve psychotherapie aangeboden. Als u hier vragen over heeft, neem dan gerust contact op met de praktijk.